Back to top

O Sołectwie

Sołectwo Dziećmierowo - Gmina Kórnik

Wieś sołecka położona przy drodze ze Śremu do Kleszczewa, w odległości 2,5 km na północ od Kórnika.

Nazwa miejscowości Dzedzmarovicze (od spolszczonej formy imienia Dietmar <Walczak 2007>) pojawiła się po raz pierwszy w materiałach rękopiśmiennych pod koniec XIV w. jako własność Łodziów, należąca do parafii w Bninie. W pierwszej połowie XVI w. wieś przechodzi w ręce Górków i odtąd znajduje się  w obrębie klucza kórnickiego. 

Pod koniec XIX wieku w istniejącym tu folwarku były 24 domy mieszkalne, zamieszkane przez 302 osoby; wszystkie były katolikami. Po II wojnie światowej „Zakłady Kórnickie” przejął Skarb Państwa, a Dziećmierowo weszło w skład kombinatu PGR. Od 1954 roku teren dawnego folwarku należy do Zakładu Doświadczalnego PAN. 

Współczesny układ przestrzenny miejscowości jest charakterystyczny dla wielodrożnic - zabudowania zlokalizowane są wzdłuż kilku nieregularnie biegnących dróg. 

Sołectwo zajmuje powierzchnię 861 ha i ma typowo rolniczy charakter – grunty orne stanowią większą część powierzchni, brak jest zwartych kompleksów leśnych. Liczba ludności wzrasta na skutek lokalizacji na tym terenie nowego osiedla domów jednorodzinnych. Obecnie wieś zamieszkuje 727 osób. 

Założenie dworsko-parkowe, zlokalizowane w centralnej części wsi,  stanowi obecnie największy walor Dziećmierowa. Dwór i oficynę otacza dość dobrze utrzymany park. W drzewostanie zachowały się wiekowe lipy, jesion, robinia biała i wiąz. We wsi również siedziba „Szkółek kórnickich”.

W pobliżu wsi, w kierunku stacji PKP Kórnik (około 1 km na wschód) zlokalizowany jest ciek Koszutski Rów. Negatywny wpływ na krajobraz i środowisko ma biegnąca tędy Linia Najwyższych Napięć.
 

Sołectwo Dziećmierowo - Gmina Kórnik na mapie

Galeria

Parafia

Parafia pw. Wszystkich Świętych w Kórniku
ul. Średzka 1
62-035 Kórnik

Tel.: 61 817 01 62
E-mail: biuro@parafiawszystkich.pl
www: www.parafiawszystkich.pl

Parafia pw. Wszystkich Świętych w Kórniku